„Fundamenty etyczne rzecznika prasowego”

Fragment recenzji prof. dr hab. Krystyny Czuby:

Autorka ukazuje chrześcijański i etyczny wymiar pracy w zawodzie rzecznika prasowego. Za drogowskazy etyczne przyjmuje fundamenty uniwersalne, jakimi są: prawda, dobro i piękno, sacrum. Są to wartości najmocniej budujące człowieka, instytucję, społeczeństwo, naród. Niezbędne, aby […] ludzie otrzymali prawdziwe informacje. Rzecznik prasowy ma bowiem dzielić się nimi z dziennikarzami i opinią publiczną. Ma pomóc wzrastać prawdzie, dobru i pięknu w życiu publicznym.