Fundusze – podyplomowe

Fundusze unijne – pozyskiwanie i zarządzanie

Opis kierunku

Program studiów obejmuje wykłady i zajęcia warsztatowe. Słuchacz poznaje krajowe i regionalne programy operacyjne, uwarunkowania nowej perspektywy finansowej 2014-2020, horyzontalne i strategiczne kryteria projektów. Dowiaduje się też, w jaki sposób pozyskiwać informacje nt. funduszy unijnych. Teoretyczną wiedzę z zakresu pozyskiwania i zarządzania projektami unijnymi poszerzają zajęcia z prawa wspólnotowego, prawa zamówień publicznych i podstaw rachunkowości.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników różnego rodzaju jednostek organizacyjnych sektora publicznego (szczególnie samorządów terytorialnych), sektora organizacji pozarządowych oraz do przedsiębiorców, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych lub organizacji kościelnych, a także tych wszystkich, którzy pragną uzyskać kwalifikacje dotyczące pozyskiwania i zarządzania środkami z funduszy Unii Europejskiej.

Praktyczny program studiów

W ramach zajęć warsztatowych w oparciu o aktualnie obowiązujące programy operacyjne słuchacz poznaje zasady przygotowywania projektów i ich realizacji. Do sprawnego zarządzania projektami przygotowują go monitoring i sprawozdawczość w projektach oraz kontrola i audyt projektów. Zdobywa on także umiejętności z zakresu komunikowania w organizacji oraz promocji i kontaktów z mediami. Studia kończą się pracą dyplomową w formie projektu oraz wniosku o udzielenie dotacji na jego realizację zgodnie z priorytetami aktualnie obowiązującego programu operacyjnego. zobacz program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Zna procedury prawne składania wniosków oraz priorytety obecnie obowiązujące w programach operacyjnych. Absolwent posiada praktyczne umiejętności przygotowywania wniosku, zna procedury aplikowania, realizacji oraz rozliczania projektów.

Misja

O jakości kształcenia najlepiej świadczy rzesza absolwentów z całej Polski zajmujących się w praktyce już od 2006 roku wykorzystaniem środków unijnych. Dzięki możliwości przygotowania pod okiem ekspertów własnych projektów, mogło być zrealizowanych już wiele marzeń…

Dr Dorota Żuchowska, Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej, wykładowca WSKSiM

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00