„Gdy nas nie będzie”

Z zapowiedzi:

Bohaterem tej książki jest Honor – poczucie własnej wartości, wiara w wyznawane zasady moralne i religijne tak wielka, że skłania do czynienia rzeczy – zdawałoby się – niemożliwych. To brak zgody na kompromis ze zdradą, fałszem i obłudą, które zalewały i zalewają nas jak biblijny potop. Dziś wyśmiewany i postponowany, kwitowany grymasem, wzruszeniem ramion i pukaniem się w czoło, kiedyś, jeszcze tak niedawno, modus vivendi całych pokoleń Polaków.