W rozmowie podsumowanie prelekcji wygłoszonej podczas konferencji naukowej „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś” („Kościół i przyroda – wolność artystyczna czy działania z premedytacją?”), refleksje o sztuce współczesnej i warsztacie młodego artysty.