Grafika – podyplomowe

Grafika komputerowa i techniki multimedialne

Opis kierunku

Technologie stosowane w grafice komputerowej oraz systemach multimedialnych należą do najszybciej zmieniających się dziedzin praktycznych zastosowań informatyki. Wszyscy zainteresowani stosowaniem tych technologii, również osoby posiadające już wykształcenie w zakresie nauk komputerowych, zmuszone są do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, aby zachować przydatność i konkurencyjność na rynku pracy. Dlatego dobór zajęć praktycznych na studiach zarówno uwzględnia najnowsze rozwiązania koncepcyjne i technologiczne, jak również umożliwia rozszerzenie praktycznych umiejętności na różnych polach aktywności zawodowej. Studia nie ograniczają się tylko do zastosowań aplikacyjnych, ale obejmują także ważne zagadnienia praktyczne uwzględniające specyfikę projektowania i funkcjonowania multimedialnych portali internetowych, technologii strumieniowych w radiu i telewizji, projektowania grafiki użytkowej zarówno statycznej, jak i dynamicznej.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób, które wykorzystują technologie graficzne i multimedialne w swojej pracy zawodowej. Mają one charakter praktyczny, dlatego od kandydatów nie wymagamy specjalistycznego przygotowania teoretycznego na poziomie wykraczającym poza standardowe wymagania egzaminu dojrzałości. Bardzo cenimy jakiekolwiek zdolności plastyczne, wyczucie estetyki przekazu wizualnego oraz chęć poszukiwania nowych środków wyrazu artystycznego.

Praktyczny program studiów

Zakres materiału obejmuje bardzo szerokie spektrum zagadnień aplikacyjnych, uwzględnia specyfikę ich zastosowań m.in. w systemach składu DTP, na klasycznym rynku wydawniczym oraz w aplikacjach sieciowych. Zastosowanie aplikacji multimedialnych w środkach elektronicznego przekazu z uwzględnieniem specyfiki architektury informacji w zastosowaniach internetowych oraz właściwym wykorzystaniu technik animacyjnych i grafiki trójwymiarowej. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach komputerowych z wykorzystaniem m.in. stacji graficznych MacPro firmy Apple®. Studia obejmują również praktyczny kurs przygotowywania i montażu materiałów filmowych zarówno w studiach telewizyjnych, jak i w zastosowaniach sieciowych. zobacz program studiów

 

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności znajdą pracę w studiach graficznych, pracowniach marketingowych, w serwisach internetowych, u operatorów telekomunikacyjnych oraz w miejscach, gdzie konieczne jest opracowywanie graficznych interfejsów dla użytkownika. Absolwenci mogą też samodzielnie projektować i prowadzić serwisy internetowe o szerokim zakresie specjalności.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00