PROGRAM

godz. 9.00 – aula WSKSiM

 • Hymn państwowy
 • Powitanie gości: JM o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Rektor – Założyciel WSKSiM
 • Sprawozdanie z działalności WSKSiM za rok akademicki 2020/2021:
  – JM o. dr Zdzisław Klafka CSsR, Rektor WSKSiM
 • Immatrykulacja studentów I roku
 • Gaudeamus igitur
 • Wykład inauguracyjny: prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, członek KRRiT: Posługa myślenia jako służba prawdzie
 • Wręczenie medali Pro Ecclesia et Patria Mecenasom WSKSiM
 • Wręczenie Nagrody dla Najlepszego Absolwenta

godz. 12.00 – sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II

 • Msza św. pod przewodnictwem JE ks. bp. Andrzeja Suskiego, biskupa seniora diecezji toruńskiej
 • Wręczenie dyplomów Absolwentom

godz. 13.30 – Kampus Akademicki WSKSiM – bankiet dla zaproszonych gości