„Jak drogie są wspomnienia”

Fragment książki:

Wieść, że wrócił do Warszawy rozeszła się błyskawicznie. W artykule Panie majorze, melduję wyjazd do kraju opowiedział o swoich wojennych losach: o obronie Warszawy, pobycie w obozie internowania na Węgrzech, o utworzeniu polskiej armii we Francji, w Wielkiej Brytanii i na Bliskim Wschodzie. Dzień później, zapytany przez „Express Wieczorny” o najbliższe plany, odpowiedział: „Mam kilka propozycji, ale najpierw muszę przywitać się z Polską i polską publicznością. Muszę znów wszystko zobaczyć od Wybrzeża po Tatry. Wyruszam więc z najbliższymi przyjaciółmi i kolegami w tournee, a potem… zobaczymy”.