Język polski bez granic

Zakończyła się Letnia Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. Certyfikaty poświadczające poziom znajomości współczesnej polszczyzny odebrało 48 obcokrajowców.

Trzytygodniowy kurs języka polskiego obejmował zajęcia z komunikacji, kultury żywego słowa, wybranych zagadnień literatury, translatoryki, historii Polski. Młodzież uczestniczyła też w bogatym programie kulturalnym, o czym informowaliśmy na naszym portalu i w wydaniach Expressu Studenckiego – zapraszamy do zakładki  OBEJRZYJ.

Z kolei podczas ostatniego wspólnego wieczoru młodzież zaprezentowała piosenki, tańce i narodowe potrawy swojego kraju. Wystąpienia grup z Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Gruzji, Kanady, Norwegii i Rosji przybliżyły pozostałym uczestnikom Szkoły Letniej elementy kultury wybranych krajów, których przedstawiciele gościli w WSKSiM.

Dziękujemy za międzynarodową współpracę!