KAPELANI WOJSKOWI NA DROGACH KU NIEPODLEGŁOŚCI

Z informacji rozproszonych w wielu źródłach archiwalnych, artykułach i książkach, Autorowi udało się przedstawić życie i działalność wybitnych duszpasterzy wojskowych, bohaterów i błogosławionych – tych, którzy odegrali znaczącą rolę w życiu religijnym i społecznym naszej Ojczyzny i Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że przygotowana tak wielkim nakładem pracy publikacja będzie zachętą do pogłębienia studiów nad duszpasterstwem wojskowym ostatnich stu lat.

Fragment wstepu