Katolicy i prawda

Opis pochodzi z Wprowadzenia do książki

Wyrażam głęboką radość, że środowisko Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z Katedrą Filozofii Kultury KUL Jana Pawła II wydaje drukiem owoc pogłębionej refleksji interpretacyjnej nad fundamentem prawdy, dokonanej przez wybitnych autorów pochodzących z Polski i z wielu krajów świata. Refleksję tę podjęto w ramach kolejnego w naszej Uczelni Międzynarodowego Kongresu pt. „Katolicy i prawda”, nad którym patronat objął Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, b. Prefekt ds. Wychowania Katolickiego na Watykanie. Dziękuję mu za życzliwość i ciągłe inspirowanie nas do nieprzerwanej refleksji naukowej nad problemami palącymi współczesną ludzkość. Dziękuję wszystkim Autorom poniższej monografii, którzy nie tylko piszą o prawdzie i jej poszukują, ale dają o niej osobiste świadectwo w życiu codziennym.

Niech ta monografia obudzi w Czytających tęsknotę za poszukiwaniem Prawdy, niech wywoła autentyczną radość.

Życzę wszystkim, by uważna lektura poniższej monografii pomogły każdemu z nas na jeszcze bardziej zakorzenienie się w prawdzie, żyć prawdą i prawdy bronić.

o. Tadeusz Rydzyk