Kolejny wykładowca WSKSiM w Narodowej Radzie Rozwoju

Wybitny znawca historii najnowszej i redaktor naczelny pisma naukowego „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie” prof. dr hab. Wojciech Polak znalazł się jako kolejny wykładowca WSKSiM, obok ks. prof. dr hab. Pawła Bortkiewicz i dr hab. Eryka Łona, w gronie członków Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Gratulujemy!

Dnia 16 lutego 2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się kolejne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju pt. „Polityka historyczna: konteksty, pomysły, realizacje”, w którym brał udział Prezydent RP Andrzej Duda. Wcześniej miała miejsce uroczystość powołania dziewięciu nowych członków Rady, wśród których znalazł się prof. dr hab. Wojciech Polak, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po uroczystości nominowany wręczył Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie trzy numery pisma „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, wydawanego przez naszą Uczelnię.

Narodowa Rada Rozwoju, w skład której wchodzi ok. 100 osób, jest ciałem konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej zadaniem jest m. in. formułowanie celów strategicznych oraz metod ich osiągnięcia poprzez analizowanie sytuacji w najważniejszych zakresach funkcjonowania państwa, definiowanie wyzwań i określanie zagrożeń w przyszłości naszego kraju.