„Komunikacja społeczna według Benedykta XVI”

Ze Wstępu:

[…] obszerna i znakomicie zredagowana [autorzy: M. Laskowska, K. Marcyński Sac – dop. WSKSiM] antologia wypowiedzi poprzedniego papieża dowodzi, iż śledził on uważnie procesy zachodzące w kulturze naszego wieku oraz potrafił je mądrze i odważnie komentować, a jeśli były tego warte – wspierać swym autorstwem. Mimo jasności i precyzji, myśli i poglądy Benedykta XVI nastręczają pewne trudności przy próbach prezentacji ze względu na ich okazjonalny charakter i konieczność uwzględniania szerokich kontekstów (a nie zawsze jest to w pełni możliwe). Trzeba zatem wystrzegać się zarówno […] nadinterpretacji, jak i braku należytej uwagi i pomijania rzeczy istotnych.