12 lutego 2018 r. odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Własność mediów w Polsce. Prasa, radio, telewizja ogólnopolska”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Monitoringu Wolności Prasy działające przy Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Wzięło w niej udział blisko 100 dziennikarzy reprezentujących największe media w Polsce oraz medioznawców i osób pracujących w środkach masowego komunikowania.

Autorami raportu, któremu poświęcona została konferencja, są dr Monika Szetela – wykładowca naszej Uczelni oraz nasi absolwenci Maciej i Karolina Piechowie. Przygotowany przez nich raport zawiera szczegółowe informacje dotyczące struktury własności mediów ogólnopolskich w Polsce poszerzony o informacje o poczytności, słuchalności i oglądalności mediów. Jest to pierwsza, tak całościowa publikacja zbierająca w jednym miejscu dane o rynku tzw. „starych mediów”.

Gośćmi podczas konferencji byli także Witold Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Krzysztof Czabański, przewodniczący Rady Mediów Narodowych. W dyskusji panelowej głos zabrali: m.in. Barbara Bubula, poseł PiS, Teresa Bochwic, członek KRRiT i Wojciech Reszczyński, publicysta, członek SDP. Całość prowadził Krzysztof Skowroński, prezes SDP.