Strona główna Kontakt

Kontakt

Rektorat Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
telefon: (48) 56 610 71 31
Email: rektorat@wsksim.edu.pl

Dziekanat Wydziału Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej
telefon: (48) 56 610 72 00
Email: dziekanat@wsksim.edu.pl

Sekretariat Studiów Podyplomowych
telefon: (48) 56 610 72 12
Email: podyplomowe@wsksim.edu.pl

Dział Promocji i Informacji
telefon: (48) 56 610 71 33
Email: promocja@wsksim.edu.pl

Dział Informatyczny
telefon: (48) 56 610 72 13
Email: informatyk@wsksim.edu.pl

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej

ul. Świętego Józefa 23/35
87-100 Toruń

BANK POCZTOWY S.A. I/O TORUŃ
24 1320 1120 2565 2484 2000 0001

Biblioteka
telefon: (48) 56 650 40 10
Email: biblioteka@wsksim.edu.pl

Recepcja Hotelu Akademickiego
telefon: (48) 56 650 40 00
Email: recepcja@hotel-akademicki.pl

Hotel Akademicki
ul. Starotoruńska 3
87-100 Toruń