Ks. Abp Jędraszewski o Kard. Grocholewskim: wielki erudyta o głębokiej duchowości

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się dwudniowy XIII Międzynarodowy Kongres „Katolicy a wychowanie – współczesne wyzwania szkolnictwa wyższego i nauki”. Jednym z prelegentów był ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, który wygłosił wykład inauguracyjny na temat: „Illum oportet crescere.  Kardynał Zenon Grocholewski – Jego troska o to, aby Chrystus wzrastał poprzez działalność uczelni katolickich na całym świecie”. 

– Od pierwszych lat kapłańskich Kardynał Grocholewski odznaczał się bowiem niezwykłą otwartością na drugiego człowieka, wielką życzliwością i poczuciem humoru. Był jednocześnie wielkim erudytą, imponował ogromną, ciągle poszerzaną i pogłębianą rzetelną wiedzą, wraz z którą szły w parze jasność i precyzja myślenia oraz odwaga w wyrażaniu swych sądów. U źródeł tych pięknych cech umysłowości znajdowała się jego głęboka duchowość – zaznaczył Metropolita Krakowski. 

 

Następnie ks. abp Marek Jędraszewski wskazał na motto ks. kard. Grocholewskiego, które brzmiało: „Illum oportet crescere. On ma wzrastać”. Towarzyszyło ono Kardynałowi od początku kapłaństwa. 

Ksiądz Arcybiskup wskazał na duchowość ks. kard. Grocholewski, która oparta była na duchowości Jana Chrzciciela

Tę Janową duchowością Zenon Grocholewski żył i tę duchowość pogłębiał przez 57 lat swojego kapłańskiego, biskupiego i kardynalskiego życia (…). Przez cały ten czas, wpatrzony w postać Świętego Jana Chrzciciela, pragnął, aby poprzez jego życie, zmagania i dokonania wzrastał we współczesnym świecie sam Chrystus – zaznaczył Metropolita Krakowski .

W 2013 roku ks. kard. Zenon Grocholewski opublikował osobiste refleksje, na zakończenie których napisał: 

Jedno jest pewne, Illum oportet crescere, On ma wzrastać. Dla dobra Kościoła, dla mojego dobra, dla dobra Polski, dla dobra Europy, dla dobra świata. On ma wzrastać, by człowiek był bardziej człowiekiem” – cytował ks. abp Marek Jędraszewski. 

Ks. kard. Grocholewski wyróżniał się niezwykłą miłością do nauki. Metropolita zwrócił uwagę na jego zaangażowanie podczas studiów na Wydziale Prawa Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. 

– Jego sukcesy na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim były tak znaczące, że jako pierwszy w jej dziejach student z Polski, cieszył się dwoma bardzo ważnymi wyróżnieniami, wieńczącymi jego pracę: złotym medalem tej uczelni za licencjat (1968) i złotym medalem papieskim za doktorat (1972) – podkreślił Metropolita Krakowski. 

Jego artykuły ukazywały się w czasopismach naukowych w dziedzinie prawa kanonicznego, takich jak: „Periodica”, „Monitor Ecclesiasticus”, „Apollinaris” i in. Oprócz wykładów w Gregoriana, został zaproszony do prowadzenia wykładów na Uniwersytecie Laterańskim.

– Do jego działalności dydaktycznej należy też dodać zajęcia w studium rotalnym, na których w latach 1986-1998 wykładał sprawiedliwość administracyjną – dodał ks. abp Marek Jędraszewski.

Uznaniem dla wybitnego znawcy prawa kanonicznego, wtedy kanclerza Sygnatury Apostolskiej, ks. kard. Zenona Grocholewskiego, stało się mianowanie go przez Ojca Świętego Jana Pawła II członkiem specjalnej komisji, przygotowującej Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego. 

Prace nad projektem Nowego Kodeksu Prawa kanonicznego zakończyły się 25 stycznia 1983. Wtedy Jan Paweł II promulgował jego nowy tekst – podkreślił ks. abp Marek Jędraszewski.

W roku 1998 Papież Jan Paweł II mianował ks. abp. Grocholewskiego prefektem Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, a następnie w roku 1999 prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.

Sukcesy naukowe zapewne dawały mu wiele osobistej satysfakcji, jednakże dla niego najważniejsza była służba Kościołowi, a przez to samemu Chrystusowi – podkreślił zastępca przewodniczącego KEP.

Ks. kard. Zenon Grocholewski napisał ponad 1500 artykułów naukowych i otrzymał tytuł doktora honoris causa na 25 uczelniach, ale nade wszystko cenił dar kapłaństwa.

Ciesząc się w pełni zasłużoną sławą i powszechnym szacunkiem z racji swych osiągnięć, pełnionych wysokich urzędów i godności, kardynał Grocholewski najbardziej dziękował Panu Bogu za dar kapłaństwa. (…) Dlatego też w tym momencie, za Ojcem Świętym Franciszkiem, pragniemy powiedzieć „Bardzo Cię dziękujemy, drogi nam wszystkim Kardynale Zenonie. Dziękujemy Ci bardzo” –  podsumował ks. abp Marek Jędraszewski.

Alevtina Samusseva

Zespół Prasowy