„Kulisy kryzysu”

Z okładki:

Widać wyraźnie, że idzie potężne spowolnienie – kombinacja problemów wewnętrznych i kryzysu zewnętrznego doprowadzi do twardego lądowania polskiej gospodarki. Model rozwoju, który był realizowany w ostatnich latach, przez potężne zadłużenie Polski i finansowanie w ten sposób rządowych inwestycji po prostu doszedł do ściany. Jedyną skuteczną metodą, dzięki której kraj może się nadal rozwijać, jest uwolnienie energii i potencjału sektora prywatnego.  Trzeba zdjąć pęta regulacyjne. Nadciąga oko ekonomicznego cyklonu.