Szczęść Boże!

Uprzejmie informujemy, że w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu będzie realizowany program edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.

Do programu może przystąpić student uczelni dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.

Szkolenie studentów składa się z dwóch części – teoretycznej, która odbędzie się na uczelniach w trakcie roku akademickiego i praktycznej organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wybranych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych w czasie wakacji.

Część teoretyczna to ok. 30 godzin zajęć w formie wykładów. Studenci dzięki szkoleniu zdobędą podstawową wiedzę z zakresu m. in. realizacji misji SZ RP i otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym. Zdobędą także wiedzę ogólnowojskową.

Część praktyczna prowadzona w jednostkach i centrach wojskowych składa się z dwóch modułów. Pierwszy moduł (21 dni) zostanie przeznaczony na wyszkolenie szeregowego rezerwy. Po tym czasie student będzie mógł złożyć przysięgę wojskową, poszerzając tym samym praktyczne możliwości współpracy z Siłami Zbrojnymi RP. Drugi moduł poświęcony jest szkoleniu podoficera rezerwy.

Osoby, które zgłoszą się do przeszkolenia teoretycznego nie muszą w tym samym roku uczestniczyć w przeszkoleniu wojskowym. Mogą to uczynić za rok.

Uposażenie za szkolenie podstawowe w okresie wakacyjnym wynosi ponad 4,2 tys. zł.

Więcej na temat Legii Akademickiej można przeczytać na stronie: https://legiaakademicka.wp.mil.pl

Osoby zainteresowane proszone są o:

zgłoszenie chęci udziału do 12 marca 2019 r. w Rektoracie WSKSiM od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00

akces można zgłosić mailowo na adres: jan.wisniewski@wsksim.edu.pl (w zgłoszeniu umieszczamy informację : imię, nazwisko)

 

W załączniku deklaracja zgłoszenia do Legii Akademickiej