Logistyka – podyplomowe

Opis kierunku

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z zakresu logistyki oraz praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku TSL.

W skrócie

Poziom:

  • studia podyplomowe

Tryb:

  • niestacjonarne
    (z wykorzystaniem e-learningu)

Czas trwania:

  • 1 rok (2 semestry)

Adresaci studiów

  • absolwenci studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich), którzy chcą pracować na stanowiskach związanych z logistyką,
  • pracownicy komórek logistycznych, którzy swoje praktyczne doświadczenia chcą poszerzyć o aktualną wiedze o rozwoju logistyki,
  • dyrektorzy, kierownicy i specjaliści pracujący w przedsiębiorstwach logistycznych,
  • osoby zainteresowane podnoszeniem własnych kwalifikacji.

Praktyczny program studiów

Studia będą realizowane w oparciu o wiedzę ekspercką praktyków w połączeniu z wiedzą i doświadczeniem nauczycieli akademickich, co pozwoli na rozwój kompetencji wśród osób czynnych zawodowo. Istotnym jest również praktyczne poznanie przez słuchaczy skutecznych metod i narzędzi analizy procesów oraz systemów logistycznych i na tej podstawie uzyskiwania poprawy efektywności wykorzystywanych zasobów.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy na różnych stanowiskach związanych z realizacją dostaw i gospodarką zapasami, zarówno
w obszarze operacyjnym jak i strategicznym. Absolwenci studiów pozyskają wiedzę na temat nowoczesnych i skutecznych metod zarządzania procesami logistycznymi oraz będą przygotowani do samodzielnego korzystania z nich i stosowania również w sytuacjach nietypowych, w warunkach niepełnej i niepewnej informacji oraz podwyższonego ryzyka.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres:św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie
Polska Telefon:+48 56 610 72 12 Fax:+48 56 610 72 01 E-mail:podyplomowe@wsksim.edu.pl Godziny pracy Sekretariatu:od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 15:00