Mamy wiele osiągnięć i wiele planów

fot. Maciej Truszczyński

Na sobotę w Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaplanowano siedemnastą uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego 2017/2018. Z tej okazji, w wywiadzie udzielonym Zespołowi Prasowemu WSKSiM, Prorektor dr Maria Laska opowiedziała o osiągnięciach naszej Uczelni w zeszłym roku akademickim i planach na nowy rok akademicki 2017/2018.

Pani Rektor, w zeszłym roku akademickim, podobnie jak w poprzednich latach, w naszej Uczelni odbyło się wiele ważnych wydarzeń, takich jak np. sympozja naukowe.

– Nasza uczelnia działa prężnie. W zeszłym roku odbyło się wiele wydarzeń, w tym pięć międzynarodowych konferencji naukowych, których gośćmi byli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, jak: Prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wicepremier Mateusz Morawiecki, ministrowie Mariusz Błaszczak i Antoni Macierewicz, wiceminister Jan Dziedziczak, minister Jan Szyszko czy minister Beata Kempa. Wśród międzynarodowych konferencji, jakie zostały zorganizowane wymienić można choćby: „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”, „Ku trzeźwości Narodu”, „Jeszcze Polska nie zginęła – wieś”, „Firmy rodzinne szansą polskiej gospodarki” czy „Odpowiedzialność przedsiębiorców za Polskę”, której gościem był Prezes PiS Jarosław Kaczyński. W zeszłym roku zorganizowaliśmy naprawdę ważne tematycznie konferencje, nie sposób je teraz wszystkie wymienić. Odbyło się także osiem sympozjów rangi krajowej, w tym jedna konferencja przygotowana przez studentów naszej uczelni. Zorganizowaliśmy także dwie debaty i liczne wykłady gościnne. Byliśmy także, jak co roku, organizatorami Forum Polonijnego.

W naszej Uczelni w zeszłym roku rozpoczęły działalność nowe instytucje.

Tak, od września 2017 przy naszej Uczelni działa Regionalny Ośrodek Debaty Medialnej. Realizację tego projektu Ministerstwo Spraw Zagranicznych powierzyło WSKSiM. RODM organizuje konferencje i angażuje się w liczne działania edukacyjne. Jego konsultanci prowadzą wykłady i warsztaty dla młodzieży. Od stycznia 2017 roku istnieje także Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”. Wśród jego celów są m.in. upowszechnianie tradycji narodowej, krzewienie jej szczególnie wśród ludzi młodych. Obecnie Instytut, w ramach współpracy z MSZ, realizuje projekt, którego celem jest utworzenie Międzynarodowego Centrum Informacji. W ramach tego projektu już niebawem zostanie otwarta strona internetowa, na której będzie można znaleźć dane dotyczące Polaków ratujących Żydów.

W jaki sposób w poprzednim roku akademickim rozwijała się działalność edukacyjna i formacyjna uczelni?

– Wraz z Radiem Maryja i TV Trwam organizowaliśmy warsztaty dla młodzieży. Wzięło w nich udział ponad siedem tysięcy młodych osób z 20 szkół średnich w całej Polsce oraz w murach naszej uczelni podczas ferii zimowych. Celem tych szkoleń było przybliżenie młodzieży sposobu, w jaki funkcjonują media. Warsztatom teoretycznym towarzyszyły zajęcia muzyczne prowadzone przez zespół LUMEN. W ramach współpracy międzynarodowej nasza Uczelnia nawiązała współpracę w wieloma ośrodkami międzynarodowymi, np. na Tajwanie, w Indiach, w Wenezueli. Studenci w ramach wymiany wyjeżdżali m.in. do Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, na Cypr czy do Niemiec. Studenci odbyli także wiele wartościowych praktyk m.in. w Radiu Maryja, TV Trwam, „Naszym Dzienniku”, w Parlamencie Europejskim, Ministerstwie Sprawiedliwości, Ministerstwie Obrony Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego czy w ZUS-ie, z którym podpisaliśmy właśnie w zeszłym roku akademickim umowę o współpracy. Odbyły się także dwie edycje praktyk pilotażowych w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

A jak w zeszłym roku akademickim działało duszpasterstwo akademickie i samorząd

– Centrum życia duchowego Uczelni stanowi od niedawna Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, w którym studenci i wykładowy uczestniczą w cotygodniowych Eucharystiach oraz uroczystościach religijno-patriotycznych. Od października do czerwca Akademicka Kaplica Zawierzenia jest miejscem Adoracji Najświętszego Sakramentu i Nabożeństw, takich jak: Różaniec, Roraty czy Gorzkie Żale. Ponadto w życie Uczelni na stałe wpisały się jesienne pielgrzymki do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz na Jasna Górę, wielkopostne rekolekcje czy dni skupienia. W kwietniu odbyła się XIII pielgrzymka do Rzymu – do grobu św. Jana Pawła II. Udaliśmy się także do Górska, gdzie rozpoczęła się męczeńska droga bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W życie Uczelni przez cały rok aktywnie włączał się Samorząd Studencki. Pomagał np. w organizowaniu warsztatów, majowych Dni Kultury Jeżyka, organizował codzienne życie studenckie, angażował się w różne inicjatywy, jak chociażby turnieje sportowe, wieczór poezji czy niepodległościowy bal bezalkoholowy.  Trzeba także wskazać na zaangażowanie studentów w Teatr Studencki „Dobry Wieczór”.  Pod opieką artystyczną o. Dariusza Drążka CSsR Teatr wystawił m.in. sztukę Włodzimierza Perzyńskiego „Polityka” oraz Romana Brandstaettera „Zmierz demonów”. Ogromnym sukcesem okazał się film pt. „Zerwany kłos” w reżyserii Witolda Ludwiga przygotowany przez studentów i absolwentów WSKSiM. 

Pani Rektor, jakich nowości możemy się spodziewać w nowym roku akademickim?

– Po pierwsze rusza nowy kierunek: informatyka medialna. Są to bardzo ciekawe, pierwsze tego typu, studia  w Polsce. Ten kierunek mają tylko cztery uczelnie w Europie. Projekt jest realizowany we współpracy z Europejskim Funduszem Świadczeń Socjalnych. Otrzymaliśmy zgodę Polskiej Komisji Akredytacyjnej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zaznaczam, że jest to już piaty kierunek na naszej Uczelni. Kierunek został opracowany pod kątem przystępności, nie wymaga szczególnej znajomości przedmiotów ścisłych, ale umożliwia zgłębianie praktycznych umiejętności technicznych. Ponieważ studenci pytają mnie o to, jakie przedmioty można studiować na tym kierunku, to wymienię może jedynie trzy z nich: komunikacja człowiek – komputer, cyfrowe przetwarzanie zasobów multimedialnych czy laboratorium audiowizualne. W WSKSiM będzie funkcjonowało również Biuro Karier. W ramach tego projektu będą organizowane spotkania absolwentów z pracodawcami. Celem jest pomoc absolwentom z znalezieniu odpowiedniej pracy. Uczelnia, podobnie jak w zeszłym roku, będzie organizowała bardzo wiele konferencji międzynarodowych. W grudniu będzie to konferencja pod hasłem: „Koordynacja Europejskich Systemów Zagrożenia Społecznego”. Zorganizujemy także międzynarodowy kongres pt.: „Katolicy i niepodległość”. Na polu konferencji i działań naukowych jesteśmy bardzo otwarci i zarezerwowaliśmy na ten cel prawie wszystkie soboty.

Pani Rektor, bardzo dziękujemy za rozmowę.

Dziękuję bardzo.

Grupa Konferencyjna Zespołu Prasowego WSKSiM