„Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość”

Fragment z okładki:

Książka proponuje praktyczne myślenie o warsztacie dziennikarskim, wykraczające poza rozwiązania typowo podręcznikowe. W ten sposób wskazuje drogę do stałego podwyższania jakości tekstów, audycji programów. Poszczególnym refleksjom towarzyszy założenie, że nawet dobre standardy wymagają korekty i warto je poprawić. […] Książka przeznaczona jest głównie dla dziennikarzy, innych pracowników twórczych i zarządzających mass mediami, medioznawców oraz studentów kierunków związanych z dziennikarstwem lub tematyką dotyczącą przekazu informacji; powinna jednak także zainteresować wszystkich, którzy myślą o podwyższaniu swoich kompetencji w zakresie komunikowania się.