„Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła”

Fragment recenzji prof. dra hab. Jerzego Olędzkiego:

W demokratycznym kraju oczekuje się transparentności działań od wszystkich instytucji społecznych – od instytucji kościelnych oczekuje się więcej: ludzie chcą wierzyć, że ci, którzy przestrzegają przed grzechem, sami umieją się tego grzechu ustrzec i nie kłamią, by krzywdzić innych ludzi. Media kościelne oraz media piszczące o Kościele będą prezentowały ten temat z różnych perspektyw i trudno byłoby znaleźć tu wspólną płaszczyznę, ale można starać się zrozumieć powody takiego postępowania. Teksty tej książki dostarczają wiele ciekawych ocen i sugestii postępowania dla ludzi mediów katolickich […]. Mogą być one także ważnym informatorem dla czytelników spoza środowiska dziennikarstwa katolickiego, gdyż prezentują opinie o funkcjonowaniu współczesnych mediów w Polsce […].