Miejsca Święte w Polsce łaskami i cudami słynące

Jubileuszowy Rok 2000 rozbudził jeszcze bardziej w Polsce chęć pielgrzymowania do miejsc świętych, rozsianych po całej Ojczyźnie. Pragnąc ułatwić wiernym ich nawiedzenie Oficyna ADAM opublikowała tom drugi albumowego przewodnika pt. Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące (tom pierwszy ukazał się na początku 2001 roku; w roku następnym na Targach Książki w Warszawie otrzymał Nagrodę “Edukacja XXI”). Dla uczczenia 25-lecia wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II niniejszy album prezentuje przede wszystkim te sanktuaria, z którymi Ojciec Święty jest i był (jako biskup, arcybiskup metropolita krakowski i kardynał) w jakiś sposób bliżej związany. Takich miejsc w Polsce są dziesiątki, a może i setki! W przewodniku zostało omówionych sto sanktuariów ze wszystkich czterdziestu diecezji. Obejmują one Polskę od piastowskiego Szczecina aż do Chełma Lubelskiego, od Góry Iglicznej w Sudetach, aż po jezioro Wigry i od nadmorskiego Pucka aż do zakopiańskich Kalatówek.

~Fragment opisu książki