Młodzież kontra media – Tomaszów Mazowiecki dzień 2

„Nowe Widnokręgi – zrozumieć media” to warsztaty edukacyjne dla młodzieży, które odbyły się 28 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, w Tomaszowie Mazowieckim. Wydarzenie zgromadziło młodzież ze szkół tomaszowskich. Na początku, starosta Tomaszowa –  Mariusz Węgrzynowski oficjalnie powitał gości. Następnie głos zabrał poseł Robert Telus, który życzył zgromadzonej młodzieży owocnego czasu.

Program zajęć zawierał podstawowe informacje dotyczące przekazów medialnych z zakresu telewizji, radia i prasy. Podczas warsztatów wyjaśniono zagadnienia, takie jak: język obrazu, światło i cień, świat dźwięku, słowo i druk.

Warsztaty miały na celu:

– przedstawienie różnic pomiędzy  informacją a opinią, jak również perswazją a manipulacją,

– poznanie procentowego oddziaływania elementów przekazu telewizyjnego, takich jak obraz, dźwięk i treść

– nazwanie podstawowych terminów medialnych,

– zrozumienie, że komunikaty medialne są trudne do  jednoznacznego zakwalifikowania w danej kategorii czy gatunku

Jednocześnie uczniowie potrafili wskazać:

– główne cechy rzetelnego przekazu informacji.

Ekipa telewizyjna zaprezentowała operatorskie techniki kamery i ukazano czym jest  „green screen”. Poproszono jednego z uczniów, aby wcielił się w rolę prezentera telewizyjnego – „pogodynki”, któremu udało się przy tym rozbawić publikę. Dzięki krótkim filmom i pomocy widowni, uczniowie dowiedzieli się, na czym polega montaż i jak ważną rolę odgrywa umiejętne połączenie dźwięku i obrazu.  

Podczas kolejnego wykładu ponownie zaangażowano uczniów i zaprezentowano jak obróbka materiału, oświetlenie, makijaż i styl mówienia wpływają na  odbiór treści przez widza.

W trzeciej prelekcji została przybliżona historia dźwięku. Młodzież mogła dowiedzieć się, jak ważny jest dobór podkładu muzycznego w celu wywołania pożądanych emocji oraz przedstawiano techniki jego montażu, wykorzystując materiał nagranych wypowiedzi uczestników.

W ostatniej części zostały przybliżone podstawy dziennikarstwa prasowego. Uczniowie mogli usłyszeć o informacji, opinii, perswazji, manipulacji i propagandzie. Prowadzące – Natalia oraz Ineza -tłumaczyły w jaki sposób napisać dobry tekst prasowy.

Podsumowaniem warsztatów była prezentacja materiału prasowego, radiowego i telewizyjnego przygotowanego przez członków spec grupy.

      28.03.19 Warsztaty Tomaszów Mazowiecki dzień 2