15 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyły się warsztaty dla młodzieży z Zespołu Szkół w Mogilnie. Na zajęcia składały się dwa wykłady przeprowadzone przez wykładowców naszej Uczelni. Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy, każda z nich wysłuchała innego wykładu.

Mgr Katarzyna Cegielska przygotowała prelekcję, której tytuł brzmiał: „Warsztat pracy korespondenta prasowego”. Redaktor powiedziała, że dziennikarz powinien być czujny w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, czy jest w pracy, czy na wakacjach. Zwróciła uwagę na potrzebę szacunku wobec ofiar wypadków. Zaznaczyła, że sporządzanie dokumentacji zdjęciowej czy wideo powinno być zgodne z zasadami etyki dziennikarskiej. Przywołując własne doświadczenia powiedziała, że zawód dziennikarza jest niezwykle pasjonujący.

Drugi wykład został przygotowany przez mgr. Mateusza Kaletę – asystenta WSKSiM i konsultanta Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Prelekcja nosiła tytuł: „Wybrane aspekty komunikacji społecznej i dialogu międzykulturowego”. Wykład dotyczył komunikacji interpersonalnej. Wykładowca stwierdził, że komunikacja to przede wszystkim budowanie relacji z innymi i samym sobą. Mgr Kaleta w jasny sposób przedstawił słuchaczom podstawowe prawa rządzące komunikacją.

Kolejnym punktem programu przygotowanym dla uczniów były zajęcia pn.: „Promowanie Polski kreatywnej i innowacyjnej – warsztaty telewizyjno – informatyczne” prowadzone przez mgr Bartłomieja Olchowika.

Warsztaty z pewnością zachęciły uczniów do rozważenia studiowania na WSKSiM. Młodzież słuchała z zainteresowaniem. Obaj wykładowcy zaprezentowali naszą uczelnię od najlepszej strony. Opowiadali z pasją i zaangażowaniem.

Szymon Górko