12 maja przypada Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wdzięczną pamięcią obejmuje wszystkich wykonujących z samarytańską miłością te ważne i niezbędne w społeczeństwie zawody.

Parafrazując słowa kardynała Karola Wojtyły wypowiedziane podczas pożegnania błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, życzymy wszystkim powołanym do zawodu pielęgniarki/pielęgniarza i położnej by zawsze byli opiekunami chorych, pomocą dla nich i oparciem, mieli w sobie wewnętrzny spokój, ale i zarazem wewnętrzny żar do wykonywania codziennych obowiązków.