Narodowe Czytanie Pisma Świętego oraz Tydzień Biblijny

Chcemy zaprezentować Państwu ciekawe wydania Pisma Świętego, jakie posiada Biblioteka WSKSiM.
Chodzi tu przede wszystkim o tzw.stare wydania, które są prawdziwymi cymeliami.

Pierwsze z nich to:

1. BIBLIA ZŁOTA KLASYKÓW t.I iII wyd. 1898 OPRAWA JUBILERSKA
Dzieje objawienia boskiego w Starym i Nowym zakonie z 126 chromograficznymi obrazami według oryginałów mistrzów klasycznych…
Dzieło to, wydane w Wiedniu w 1898 roku, opracował ks. dr Jan Ładysław Sykora,a na język polski przetłumaczył ks. Zygmunt Chełmicki, przyjaciel Sienkiewicza i ojciec chrzestny jego córki, Jadwigi.

2. PISMO ŚWIĘTE W OBRAZACH
Dzieje Starego i Nowego Testamentu
Na język polski przełożył X. JÓZEF KŁOS
Ojca św. Tajny Podkomorzy, Redaktor Przewodnika Katolickiego w Poznaniu,Wydanie- Księgarnia i Instytut Sztuk Pięknych
Spółka Akcyjna, Poznań 1931 r.

3.WUJEK- PISMO ŚWIĘTE Starego i Nowego Testamentu. Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. T. 1-2. Warszawa 1896-1890.

Każde z tych wydań jest szczególnie pieczołowicie wydane, posiada niebagatelne oprawy,śliczne geometryczne wyklejki , a także ilustracje , które w sposób bardzo realistyczny zachęcają nas do czytania Pisma Świętego.