Natura, człowiek, państwo – o debacie współorganizowanej przez WSKSiM

W Instytucie Badawczym Leśnictwa w Sękocinie k. Warszawy odbyła się debata pod hasłem „Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju terenów niezurbanizowanych”. Leśnicy, myśliwi i rolnicy rozmawiali o roli i misji Lasów Państwowych w rozwoju gospodarczym Polski. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. Naszą Uczelnię reprezentowała grupa studentów pod opieką Ojca Rektora dra Zdzisława Klafki i Pani Prorektor dr Marii Laski.

Podczas debaty minister środowiska przypomniał definicję zrównoważonego rozwoju sformułowaną  na konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r.:

Musimy pamiętać, że człowiek jest podmiotem zrównoważonego rozwoju i jest to jego prawo i obowiązek. Natomiast rozwój gospodarczy nie musi niszczyć stanu środowiska, ale może go naprawiać i polepszać – podkreślił prof. Jan Szyszko.

Prelegent zauważył, że mimo ciągłego wykorzystywania zasobów Lasów Państwowych „[…] nasze środowisko wciąż jest siedliskiem dla gatunków unikatowych”.

Z kolei dr inż. Konrad Tomaszewski zwrócił uwagę na rolę lasów w rozwoju państwa:

Naszą misją jest stanie na straży bezpieczeństwa gospodarczego kraju, produkowanie drewna oraz zachowanie różnorodności biologicznej. W tym ostatnim aspekcie należy postawić na obserwacje i umiar, a nie na intuicję i wypowiedzi eksperckie – powiedział dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Druga cześć spotkania obejmowała trzy debaty tematyczne, podczas których dyskutowano o ochronie różnorodności biologicznej, gospodarce leśnej oraz o społecznym wymiarze Lasów Państwowych.

(wykorzystano materiał opracowany przez Aleksandrę Trelińską)

Zdjęcia (D. Wójcik):