Newletter o edukacji historycznej

Załączony newsletter jest podsumowaniem tez i wniosków sformułowanych podczas debaty „Wkład Polaków w rozwój kultury europejskiej – jak uczyć historii i wiedzy o kulturze współczesną młodzież?”. Na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej działającego przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej o zmianach w organizacji cyklu kształcenia historycznego rozmawiali: wicekurator Małgorzata Oborska, prof. dr hab. Mirosław Golon oraz prof. dr hab. Mieczysław Ryba.