Ukazał się 3. numer newslettera redagowanego przez Zespół Prasowy WSKSiM. W wydaniu:

  • krótki opis kongresu „Katolicy i ekologia – woda dobrem wspólnym”,
  • gratulacje dla wykładowców, którzy uzyskali tytuł naukowy profesora oraz stopień doktora nauk humanistycznych,
  • informacje o premierze filmu Zerwany kłos w reżyserii W. Ludwiga, studenta Szkoły,
  • podsumowanie warsztatów medialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  • relacja z wizyty młodzieży akademickiej na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie,
  • szczegóły dotyczące nabycia broszury poświęconej zapomnianym bohaterom II wojny światowej.