Opis specjalności:

Złożona sytuacja społeczno-polityczna we współczesnym świecie, a szczególnie wzrost zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, stwarza konieczność rozwoju specjalności, na których kształcić się będą przyszli specjaliści ds. bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo Narodowe i cyberbezpieczeństwo to nowatorska specjalność studiów, dzięki któremu poznasz takie zagadnienia, jak światowe procesy bezpieczeństwa, zagrożenia, cyberbezpieczeństwo i zabezpieczenia elektroniczne, terroryzm międzynarodowy, uwarunkowania polityki bezpieczeństwa, zasady funkcjonowania sił zbrojnych czy rola NATO i UE w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany pod kątem merytorycznym do zawodu wojskowego. Wyróżniał się będzie wiedzą z zakresu współczesnych konfliktów zbrojnych.

Studia na specjalności Bezpieczeństwo Narodowe i Cyberbezpieczeństwo przygotują Cię do podjęcia pracy związanej z problematyką bezpieczeństwa zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Duża ilość zajęć praktycznych z ekspertami w danej dziedzinie i współpraca z pracodawcami pozwoli Ci zdobyć wykształcenie i umiejętności poszukiwane na rynku pracy, a szczególnie w służbach mundurowych. Wielką zaletą specjalności będzie związanie jej z programem Legii Akademickiej, który przygotowuje przyszłe rezerwy kadrowe Wojska Polskiego.

Legia Akademicka to program obejmujący 30 godzin zajęć. Zajęcia odbędą się w formie wykładów i działań praktycznych. Podczas jego trwania przedstawiana jest wiedza z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:

– moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
– moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Studiuj na Politologii