A gdzie w tej historii jest Polska?

Polska była w tamtych czasach krajem komunistycznym, więc prace informatyczne
z przyczyn gospodarczych nie były w stanie utworzyć rozległej sieci komputerów odpowiadającej ówczesnemu internetowi. Przez długi czas brakowało sprzętu. Polscy naukowcy nie mogli ani kupić elementów niezbędnych do utworzenia sieci, ani też nawiązać
z nimi połączenia. W końcu powstały jednak lokalne rozległe sieci, a pierwszą z nich była Międzyuczelniana Sieć Komputerowa. Połączyła ona Gliwice, Warszawę oraz Wrocław.

Ważną datą dla Polaków, związaną z historią internetu, jest 17 lipca 1990 roku. Polska jako pierwszy kraj europejski, dzięki Tadeuszowi Węgrzynowskiemu, została podłączona do ogólnoświatowej sieci o nazwie BITNET. Opuszczając już stricte granice państwa, warto również zwrócić uwagę na fakt, że niedługo później ruszyła sieć WWW.

W 1991 roku miało miejsce kilka wydarzeń, które należałoby przywołać. 8 kwietnia firma SUN zaczęła zajmować się projektem Oak – pierwowzorem języka Java, bez której dzisiejsza sieć wyglądałaby całkowicie nie do poznania. 17 sierpnia Polacy wysłali pierwszą wiadomość do Danii, wtedy też powstaje stałe łącze między tymi państwami – dzień ten uznaje się za początek polskiego internetu. 15 grudnia natomiast jest dla Polski dniem uzyskania nieograniczonego dostępu do całej sieci, tuż po tym, gdy USA zdecydowało się odblokować dostęp do amerykańskich zasobów. W tym też roku firma Apple zaczęła używać formatu QuickTime 1.0, który staje się uniwersalnym formatem do transmitowania filmów video w sieci.

W 1992 roku pojawiła się tekstowa przeglądarka internetowa o nazwie Lynx.

W 1993 roku ogłoszono, że WWW będzie dostępne dla każdego bez opłat. Powstaje również pierwszy szkic języka HTML (Hypertext Markup Language,
czyli hipertekstowy język znaczników).

Grzegorz Majewski