O przyszłości absolwentów uczelni wyższych

12 maja w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyło się spotkanie z panem Grzegorzem Piątkowskiem – Rzecznikiem Praw Absolwenta. Prelekcja dotyczyła m.in. przemian na rynku pracy do 2025 r., propozycji ustawy 2.0, obiektywnego porządku wartości. Wizyta przedstawiciela Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainaugurowała cykl spotkań w całej Polsce.