Oblicza prawdy – 22.01.2005 (sobota) godz. 10.00

Program:
1) Wprowadzenie – J.M. Rektor WSKSiM
2) O prawdzie i prawdziwości – prof. dr hab. Henryk Kiereś
3) Prawda w zawodzie naukowca i pola jej najczęstszej zdrady –
prof. dr hab. Wojciech Chudy
4) Prawda w mediach – ks. bp. Adam Lepa
5) Postulat prawdy o człowieku w pismach dla młodzieży
– dr Piotr Tomasz Nowakowski
6) Rola prawdomówności w wychowaniu – mgr Beata Hiszpańska