Według biskupa Adama Lepy – logosfera (gr.logos-słowo, Sphaira- środowisko) powinna być rozumiana jako „środowisko słowa”, czyli wiele relacji i związków społecznych , w których w sposób szczególny promowane jest słowo przez osoby współtworzące ją ( Por. A.Lepa, Logosfera, Studia Teologiczne, 1995).

W tym sensie biblioteka jest przestrzenią, w której toczy się intelektualny dialog między czytelnikiem a autorem, między nadawcą a odbiorcą, między mistrzem, a uczniem .

Promowanie czytelnictwa i stworzenie odpowiedniej logosfery jest niełatwym zadaniem.

Czasami logosfera wymyka się poza schematy!

Pozdrawiamy czytelników, studentów, profesorów!

modelka: M. Szymborska zdjęcia: E. Książczak montaż: M. Szablewski