Pod włoskim niebem

Na początku maja 48 studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wróciło z XIII pielgrzymki do grobu Świętego Jana Pawła II.  Wyjazd do stolicy Włoch odbył się pod hasłem: „Jedyna droga, która ma sens, to świętość. Jedyna wspólnota, która ma sens, to Kościół. Jedyna prawda, która ma sens, to Jezus Chrystus”. Droga do Rzymu wiodła przez Bałkany: Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. Młodzi pielgrzymi zwiedzili Dubrownik, Split oraz Trogir; modlili się w sanktuarium Królowej Pokoju w Medjugorie oraz na Górze Objawień.

Trzydniowy pobyt w mieście siedmiu wzgórz pozwolił młodzieży poznać codzienność jego mieszkańców oraz doświadczyć ich gościnności. Studenci zobaczyli też Siennę, Cascię, Cortonę, Weronę, Asyż i Gardę.

Pielgrzymka była doskonałą formą umacniania więzi we wspólnocie akademickiej, czasem modlitwy w indywidualnych intencjach podróżujących, okazją do obserwacji zwyczajów panujących w odwiedzanych krajach.

Opiekę duszpasterską nad młodzieżą sprawował o. Benedykt Cisoń CSsR.