Podstawy walki informacyjnej

Mierząc się z problemem walki informacyjnej, jako tej sfery praktyki społecznej, której istotą jest uzyskiwanie przewagi informacyjnej, zadawanie przeciwnikowi wymiernych strat, względnie niszczenie go za pomocą informacji, Tomasz R. Aleksandrowicz wykazał jej specyfikę w obecnych warunkach bezpieczeństwa. Walka informacyjna nie jest – co udokumentowano w monografii – zjawiskiem nowym, ale dziś toczy się w warunkach rewolucji informatycznej, wymuszającej nowe podejście do analizy przedmiotu sprawy.

Fragment opisu z tyłu książki