Rekrutacja krok po kroku

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o kierunku: 

http://politykagospodarcza.wsksim.edu.pl/

1. Wypełnij dokumenty rekrutacyjne
2. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej.
3. Skompletuj potrzebne dokumenty i wraz z wydrukowanym formularzem rekrutacyjnym dostarcz ich komplet do Sekretariatu Studiów Podyplomowych najpóźniej w terminie do 15.10.2018r. (decyduje data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis)
  • list motywacyjny
  • 4 podpisane zdjęcia (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • opinia księdza proboszcza
  • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej – 80 zł
    Uwaga ze względu na limit miejsc w pierwszej kolejności rozpatrywane są dokumenty złożone wcześniej.

4. Przesyłając dokumenty drogą pocztową, zaleca się kontakt drogą telefoniczną lub mailową z Sekretariatem Studiów Podyplomowych.
5. Decyzję o przyjęciu na studia podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie złożonych dokumentów.

6.Po otrzymaniu informacji o przyjęciu na studia już jako słuchacz podpisujesz umowę z uczelnią. Umowa ta zobowiązuje do uiszczenia czesnego za pierwszy semestr studiów.

 

Opłaty

 Opłaty i promocje

Opłata rekrutacyjna wynosi 80 PLN. Należy ją uiścić na konto Uczelni:24 1320 1120 2565 2484 2000 0001
Bank Pocztowy S.A. I oddział w Toruniu
W tytule wpłaty należy podać: imię, nazwisko, kierunek studiów – opłata rekrutacyjna – podyplomowe „polityka gospodarcza”.

Opłata rekrutacyjna:

  • jest bezzwrotna w przypadku przyjęcia kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów,
  • jest bezzwrotna w przypadku nieprzyjęcia kandydata na studia,
  • jest zwracana w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów,

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

Adres: św. Józefa 23/35, pok. 018
87-100 Toruń

Telefon: +48 56 610 7120
Fax: +48 56 610 72 01
E-mail: politykagospodarcza@wsksim.edu.pl

Godziny pracy Sekretariatu:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 14:00

Czesne

Wpłata jednorazowa: 500 zł

* niski koszt studiów w związku z dofinansowaniem projektu z NBP

Opłata za wydane świadectwa ukończenia studiów – 30 zł