22-24 września 2017 r.: zajęcia terenowe dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu polityki ochrony środowiska – ekologii i zarządzania; studenci poznali w Tucznie zmiany w prawie, zasady funkcjonowania siedlisk przyrodniczych oraz zdobyli narzędzia (umiejętności) niezbędne do przygotowania projektów dotyczących szans zrównoważonego rozwoju.