Polska Skarby UNESCO

Idea opracowania listy najcenniejszych na świecie obiektów przyrodniczych i kulturowych narodzila sie na poczatku lat siedemdziesiatych XX w. Podstawę działań w tym zakresie stanowi konwencja UNESCO dotycząca światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, której tekst został przyjęty na XVII Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 1972 r. w Paryżu. Pięć lat później odbyła się pierwsza sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa, który rozpoczął tworzenie listy światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego. W 1978 r. w Waszyngtonie dokonano wpisu pierwszych dwunastu obiektów, wśród których znalazły się aż dwa miejsca z naszego kraju – Zespół Staromiejski Krakowa i Kopalnia Soli w Wieliczce.

~Wstep