Polska skarby wieków

Blisko 500 kolorowych fotografii autorstwa znanych fotografików ukazuje wspaniałe gmachy, bezcenne skarby sztuki i rzemiosła, najświetniejsze pamiątki historyczne. Magnackie palące rywalizują o nasza uwagę z precjozami przechowywanymi w niedostępnych, katedralnych skarbcach, najświetniejsze płótna – z bezcennymi monetami skrywanymi głęboko w muzealnych sejfach, historyczne dokumenty – ze średniowiecznymi świątyniami. Ten wspaniały album umożliwia niezwykłą podroż w czasie, stwarza niepowtarzalne szanse przyjrzenia się temu, co w wielu przypadkach dostępne bywa tylko nielicznemu gronu znawców. Jak autorzy tej książki.

~Fragment opisu książki