27 października 2016 w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbył się Międzynarodowy Kongres pt. „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”.
Uczelnia gościła wielu wybitnych prelegentów, w tym świadków, którzy podzielili się nie tylko swoją wiedzą, ale także wspomnieniami z tragicznych czasów okupacji niemieckiej. Kongres był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i miał na celu przywracanie Polakom dobrego imienia w świecie.

Specjalny numer Newsletter nr 1(3) 2016, a w nim m.in.:

  • o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR – „Szanować każdego człowieka”
  • Michał Sobelman – „Kto ratuje jedno życie, jakby cały świat ocalił”
  • dr Jarosław Szarek, Prezes IPN – „Świadectwa osób ocalonych są najwybitniejszym dowodem”
  • ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – „Lepiej żyć o suchym chlebie, lecz w pokoju w Polsce”
  • Chava Nassimov – „Uratowałam się dzięki nim”
  • Jadwiga Puck – „Przyjechałam do mamy”
  • ks. Grzegorz Pawłowski – „Czuję się Żydem i Polakiem”.

Newsletter (English version) click here.