Praca zbiorowa „Media w transformacji”

Fragment recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Kowalczyka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Należy docenić niezaprzeczalne kompetencje autorów monografii, a także aktualność tematyki, […] która wpisuje się w same fundamenty nieustannej transformacji mediów, mającej znaczącą wymowę dla osobowego charakteru ludzkiej egzystencji, zarówno wymiarze indywidualnym, jak i wspólnotowym. Zwrócenie uwagi na złożoność zagadnienia w transformacji i ukazanie tkwiącego w nim potencjału dla przemiany oblicza tego świata to jedna z najmocniejszych stron całej monografii. Dużą wartością przeprowadzonych wywodów jest ukazanie możliwości zaangażowania się uczonych każdej specjalizacji w dzieło budowania – dzięki przekształconym mediom – komunikacji żywej, aktywnej i przejętej dynamiką przemian w strukturach eklezjalnych, a także społeczno-politycznych i gospodarczych, co w kontekście wielorakich kryzysów współczesności ma bez wątpienia niebagatelne znaczenie.

Ks. Prof. dr hab. Marian Kowalczyk, Wydział Teologiczny