Praktyczna nauka języka polskiego

Kursanci Letniej Szkoły Języka i Kultury Polskiej uczestniczą w zajęciach mających udoskonalić ich znajomość języka polskiego. W ostatnim tygodniu zajęć dwie grupy odbyły ćwiczenia językowe w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej-Prűfferowej. Wszyscy uczestnicy uczyli się także wypieku toruńskich słodkości w Żywym Muzeum Piernika. Zajęcia, poza nauką, byly także okazją do dobrej zabawy.