Praktyki w Parlamencie Europejskim

Do moich głównych obowiązków należy pomoc w prowadzeniu biura poselskiego, eurodeputowanego Zbigniewa Kuźmiuka, a także uczestnictwo m.in. w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Budżetowej. Ponadto na bieżąco śledzę działalność komisji oraz zapoznaję się z podejmowanymi projektami, które obecnie są procedowane. Obecność w takim miejscu pozwala na lepsze oraz szersze rozumienie spraw nie tylko polskich, ale także europejskich z racji przyglądania się „pracy od kuchni”.  Jako jeden z wielu przykładów może posłużyć sprawa Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie  Handlu i Inwestycji, tzw. TTIP.

Staż uważam za bardzo wartościowy oraz rozwijający zwłaszcza, że bezpośrednio dotyczy mojego kierunku studiów, jakim jest politologia. To dzięki takiej okazji możliwe jest lepsze zrozumienie i poznanie instytucji oraz procedur, które bezpośrednio wpływają na nasze życie.

Szczepan Brzeski, student WSKSiM