Prawo autorskie – Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE

Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego.

Orzecznictwo TSUE w sprawach z zakresu prawa własności intelektualnej odgrywa coraz większą rolę zarówno w praktyce, jak i w literaturze przedmiotu. Począwszy od 1995 r., rozpatrzono blisko 100 pytań prejudycjalnych w odniesieniu do samego prawa autorskiego, z których ponad połowa została skierowana po 2014 r.

Fragment opisu z tyłu książki