Prof. Allejandro Antonio Chaufen – „Chrześcijaństwo a własność prywatna” (13.10.2005).

doktor ekonomii International College w Los Angeles, wykładowca na Uniwesytecie Buenos Aires. członek Mount Peterin Society, współzołożycie The Acton Institute for the Study of Religion, prezes The Atlas Economic Research Foundation.