„Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir – vivre’u”

Książka jest przeznaczona dla dyplomatów, pracowników administracji centralnej i samorządowej, biznesmenów i studentów. Może być przydatna także osobom zatrudnionym w działach współpracy międzynarodowej, osobom często podróżującym za granicę oraz wszystkim tym, którzy chcą utrwalić swoją znajomość etykiety i dobrych manier oraz aspirują do miana kulturalnego i dobrze wychowanego Europejczyka.

W pierwszej części publikacji przybliżono zagadnienia protokołu dyplomatycznego i etykiety, w części drugiej – zasady savoir – vivre’u. Szczegółowo omówiono w niej takie zagadnienia, jak:
– ewolucja dyplomacji i podstawowe pojęcia w niej stosowane,
-wewnętrzne i zewnętrzne organy państwa i ich rola w stosunkach międzynarodowych,
– zasada precedencji i jej następstwa,
– przygotowanie wizyt na wysokim szczeblu oraz negocjowanie i podpisanie porozumień międzynarodowych,
– obowiązki tłumacza w kontaktach międzynarodowych,
– zasady dotyczące flagi i godła,
– uroczystości i ceremonie,
– protokół dyplomatyczny w organizacjach międzynarodowych (Unia Europejska, ONZ, Rada Europy, NATO),
– korespondencja dyplomatyczna (m.in. netykieta),
– organizacja przyjęć i spotkań towarzyskich oraz etykieta w biznesie.

Książkę rekomenduje dr Luis Ritto, profesor emeritus i pracownik naukowy Międzynarodowej Szkoły Protokołu i Dyplomacji w Brukseli, były ambasador Unii Europejskiej w Watykanie i Zakonie Maltańskim oraz były stały przedstawiciel Unii Europejskiej w ONZ. Pisze on: „W przypadku kraju o tak długiej historii i bogatej tradycji jak Polska bardzo ważne jest opisanie kwestii związanych z protokołem i etykietą. W książce w zrozumiały sposób przedstawiono tę tematykę w różnych aspektach, podając informacje przydatne zarówno w środowisku polskim, jak i międzynarodowym.”

Opis pochodzi z okładki.

Joanna Modrzyńska