„Przenikanie światów. Literackie systemy wierzeń w realnym świecie naszych dzieci”, t. II

Fragment recenzji dra hab. Piotra T. Nowaka (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli):

W drugim tomie serii zatytułowanej Dzieci i młodzież a alternatywne ruchy religijne i parareligijne [pod red. I. Kamińskiego, J. Perszona, J. Kulwickiej-Kamińskiej – dop. WSKSiM] omówiono kwestie przenikania światów, a ściśle mówiąc – potencjalnego wpływu literackich systemów wierzeń na życie młodego człowieka. Autorzy poszczególnych tekstów odnieśli się kolejno do: przekazu literackiego na usługach okultyzmu, postaci Harry’ego Pottera i nowoczesnej literatury wampirycznej, by zakończyć analizą „przesączania się” do realnego świata takich fikcyjnych religii […]. Całość uzupełniono o raport Dzieci w sektach. Choć autorzy reprezentują różne konteksty zawodowe, nad treścią poszczególnych rozdziałów unosi się bezdyskusyjnie duch pedagogiczny.