„Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej”

Fragmenty opisu:

W publikacji podjęta została problematyka z zakresu prawa karnego, ale obszerne są również odwołania o charakterze cywilnym, konstytucyjnym, administracyjnym […]. Przeciwdziałanie czynom godzącym w godność człowieka mieści w sobie szereg zagadnień ustrojowych, dogmatyczno-prawnych i proceduralnych, budzących kontrowersje i spory w świecie nauki prawa karnego i orzecznictwa, ale z pewnością interesujących także dla osób […] spotykających się z nimi w realiach dnia codziennego.