Przyszłość cywilizacji Zachodu

W wydaniu „Źródła” z 9 lipca (nr 28) materiał poświęcony XVI Międzynarodowemu Sympozjum z cyklu Przyszłość cywilizacji Zachodu – „Uniwersytet katolicki: zagrożenia i perspektywy”. Przypominamy, że w wydarzeniu, które miało miejsce 8 czerwca, uczestniczył o. rektor dr Zdzisław Klafka. Zapraszamy do lektury!